ACBS commissies

Bestuur

Het bestuur van ACBS BeNe is de kern van de vereniging. Zij waakt erover dat de missie en visie, de wensen van de algemene ledenvergadering (ALV) en of de koers van onze internationale moedervereniging wordt gerespecteerd.

Alle leden kunnen zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het bestuur. Tijdens de ledenvergadering worden de kandidatuurstellingen gestemd en de bestuursleden benoemd in hun functie en dit op vrijwillige basis.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft een welbepaalde connectie met een van de commissies en/of werkgroepen.

We voeren op regelmatige basis overleg met alle commissies en werkgroepen om te luisteren naar de behoeften van de leden en om de gestelde doelen te bespreken. Tijdens de ALV communiceren én stemmen we openlijk over de plannen en de evolutie van onze vereniging.

Als bestuur zijn we een gesprekspartner, een luisterend oor en de spreekbuis van de vereniging.
Ons doel is ACT, RFT en/of Contextuele gedragswetenschap levendig houden en laten aansluiten bij wat leeft en nodig is.

Leden

Petra foto web 1 2022
Petra 
van Doorn
ACT usericon
Maaike 
Welfing
88E1DB91 670C 46DD 8ED1 9B2334C32172 1 105 c
Elisabeth 
Steenkamp
profilel
Jolien 
Cobbaert
sylviavannierop399kb 1 467x500 1
Sylvia 
van Nierop

ACT & onderwijs

Deze werkgroep wil mensen bijeenbrengen die werken met contextuele gedragswetenschap (CBS), Acceptatie en Commitment Training (ACT) en ProSocial (PS) in het onderwijsveld, deze toegankelijk te maken voor het onderwijsveld en verder ontwikkelen.
We ijveren voor een gezondere psychosociale context op scholen die leren en ontwikkelen optimaal maakt.

 

Als je je wilt aanmelden voor deze groep, dan kun je mailen naar: actenonderwijs@gmail.com

Voorzitters

IMG 7203 2
Maaike 
Steeman
ACT usericon
Tamara 
Wally

Bestuur

Het bestuur van ACBS BeNe is de kern van de vereniging. Zij waakt erover dat de missie en visie, de wensen van de algemene ledenvergadering (ALV) en of de koers van onze internationale moedervereniging wordt gerespecteerd.

Alle leden kunnen zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het bestuur. Tijdens de ledenvergadering worden de kandidatuurstellingen gestemd en de bestuursleden benoemd in hun functie en dit op vrijwillige basis.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft een welbepaalde connectie met een van de commissies en/of werkgroepen.

We voeren op regelmatige basis overleg met alle commissies en werkgroepen om te luisteren naar de behoeften van de leden en om de gestelde doelen te bespreken. Tijdens de ALV communiceren én stemmen we openlijk over de plannen en de evolutie van onze vereniging.

Als bestuur zijn we een gesprekspartner, een luisterend oor en de spreekbuis van de vereniging.
Ons doel is ACT, RFT en/of Contextuele gedragswetenschap levendig houden en laten aansluiten bij wat leeft en nodig is.

Leden

Petra foto web 1 2022
Petra 
van Doorn
ACT usericon
Maaike 
Welfing
88E1DB91 670C 46DD 8ED1 9B2334C32172 1 105 c
Elisabeth 
Steenkamp
profilel
Jolien 
Cobbaert
sylviavannierop399kb 1 467x500 1
Sylvia 
van Nierop

MeetUP team

Een MeetUP is een online netwerkbijeenkomst voor leden en niet-leden waarin 1 welbepaald thema centraal staat.

Tijdens een MeetUP focussen we ons op:
• het vergroten van kennis en vaardigheden van contextuele gedragswetenschappen zoals ACT, RFT en ander aanverwante derdegeneratiegedragstherapieën
• het versterken van je netwerk van enthousiaste collega’s
• meedenken over activiteiten van ACBS BeNe
Een MeetUP is online via zoom en duurt ongeveer 2 uur.

Deze thema’s kwamen sinds 2020 al aan bod:
ACT en … depressie, onderwijs, slaap, humor, loopbaancoaching, EMDR, zelfvertrouwen

Leden

86953E9F 4795 4160 B32B EA934F3881AE
Michaela 
Schok
ACT usericon
Jan 
Steunenberg
sylviavannierop399kb 1 467x500 1
Sylvia 
van Nierop

Opleiderscommissie

De opleidingscommissie ondersteunt opleiders in ACT. Voor ons is iedereen die zich bezig houdt met andere professionals iets te leren over ACT met cursussen, workshops, presentaties, supervisie, begeleide intervisie, leertherapie … een opleider. Vanaf 1 keer per jaar, enkele uren of meerdere dagen.

Leden

Jacq 4 1
Jacqueline 
A-Tjak
ACT usericon
Arianne 
Reedt Dortland
Petra foto web 1 2022
Petra 
van Doorn
ACT usericon
Monique 
Bekker
ACT usericon
Merle 
Wils

Onze missie

Onze missie is om ACT-opleiders bij elkaar te brengen om elkaar te ondersteunen en te stimuleren bij zaken als het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van ACT opleidingen. Goede opleidingen zorgen er immers voor dat iedereen die met ACT gaat werken, optimale zorg aan de client geeft.
Onze moedervereniging ACBS en dus ook ACBS BeNe, doet niet aan voorgeschreven opleidingsroutes, die geaccrediteerd zijn en leiden tot een certificaat (zie ook https://contextualscience.org/act_certification). Daarom is het volgens ons belangrijk om van elkaar te leren en elkaar scherp te houden. Zoals Kelly Wilson, een van de inspirators van ACT zegt: ‘We hebben allemaal blinde vlekken, maar we hebben niet allemaal dezelfde blinde vlekken’.

We informeren je over de opleidingen en onze activiteiten via nieuwsbrieven die je meerdere malen per jaar in je mailbox ontvangt.
Heb je vragen, wil je informatie delen, zoek je iemand voor intervisie of supervisie?
Stuur ons een mail en we nemen dit op in de nieuwsbrief.
Ontvang je de nieuwsbrief nog niet, laat het ons weten.

ACBS goal en missie

Op de tweejaarlijkse opleidersbijeenkomst houden we je op de hoogte van beleidsontwikkelingen over opleiden in ACT en delen we nieuwe ontwikkelingen in ACT en aanverwante onderwerpen.

Wat ontwikkelden we al voor de opleiders?
• Aandachtspunten voor ACT opleiders of ACT supervisoren (link)
• Hoe word je competent in ACT? (link)
• ACT heeft geen voorgeschreven opleidingsroute

Heb je zelf interessante content ontwikkeld of gevonden?
Deel deze met ons.
Altijd interessant voor alle leden.
Wil je graag je kwaliteiten als opleider en gedragsveranderaar laten beoordelen?
Vraag dan een Peer – Reviewed – Trainer traject aan.

PR-Commissie

Leden van de pr-commissie zijn de lijm tussen de verschillende commissies en werkgroepen. Via deze weg komen we te weten wat er leeft, waar er nood aan is, met welke vragen leden zitten en ontvangen we extra informatie.
Het gedachtengoed van RFT en ACT zichtbaar maken is ons doel.

Hoe doen we dit concreet?
• door het plaatsen van nieuws en mededelingen op de website, LinkedIn en Facebook
• door het opstellen en versturen van een maandelijkse nieuwsbrief naar leden en geïtneresseerden
• door informatie over de (internationale) ontwikkelingen in RFT en ACT te catalogeren en te verspreiden
• door pr-materiaal te maken voor de andere commissies
• door het organiseren van formele en informele netwerkmomenten en ontmoetingen

Leden

ACT usericon
Maaike 
Welfing
88E1DB91 670C 46DD 8ED1 9B2334C32172 1 105 c
Elisabeth 
Steenkamp
Profielfoto Marieke Wubs Coachfinder
Marieke 
Wubs

RFT team

Binnen de workshopcommissie ontstond Werkgroep RFT.
Zij werken een opleiding RFT uit die als basis kan dienen voor ACT-werk.
De klemtoon ligt op het maken van de juiste analyses.
Deze opleiding moet heel toegankelijk zijn.

Leden

Petra foto web 1 2022
Petra 
van Doorn
Sien Roy miescosemans 51
Roy 
Thewissen
profilel
Jolien 
Cobbaert
ACT usericon
Lieve 
Bruyninx
ACT usericon
Sien 
Verbeeck

Videocommissie

De videocommissie maakt laagdrempelige video’s over ACT, oefeningen en metaforen zodat ze toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Dit doen we door:
• anderstalige video’s te ondertitelen in het Nederlands en op ons YouTubekanaal te publiceren
• de Nederlandstalige video’s consequent op te lijsten en te actualiseren op deze website
• leden die graag zelf nieuwe video’s maken, samen te brengen
We kunnen altijd hulp gebruiken om te vertalen, te ondertitelen, te creëren…
Welkom in de commissie.

Videomateriaal dat nog niet opgenomen is in onze lijst, mag je gerust doorsturen.

Wij hopen hiermee een groot Nederlandstalig publiek te bereiken.

Leden

IMG 7203 2
Maaike 
Steeman
88E1DB91 670C 46DD 8ED1 9B2334C32172 1 105 c
Elisabeth 
Steenkamp
pasfoto facebook
Mylène 
Blaas

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is in het leven geroepen om de leden van de ACBS BeNe te informeren over de (recente) wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen en activiteiten op gebied van de contextuele gedragswetenschappen (CBS).
Hoe groter onze kennis, hoe beter we het kunnen toepassen bij onze cliënten.
Dit doen we door:
• bijdragen te leveren over (actueel) onderzoek en literatuur in de nieuwsbrief
• informatie over literatuur (bronnen) te vermelden op de website
• het aanspreekpunt te zijn voor onze leden die op zoek zijn naar specifieke contacten en informatie op wetenschappelijk vlak
• de wetenschappelijke omkadering van studiedagen en congressen te verzorgen
• contacten te leggen met verschillende onderzoeksgroepen op universiteiten en hogescholen en onze kennis met hen delen
Kortom, de brug tussen wetenschap, praktijk en beleid versterken.

Leden

86953E9F 4795 4160 B32B EA934F3881AE
Michaela 
Schok
ACT usericon
Denise 
Bodden
sylviavannierop399kb 1 467x500 1
Sylvia 
van Nierop

Workshopcommissie

De workshopcommissie organiseert workshops van één of meerdere dagen, studiedagen en congressen.
We trekken hiervoor (inter)nationale sprekers aan.
Met deze activiteiten vergroten wij de kennis van onze leden over de ontwikkelingen van ACT en EFT.
Ook doen we er alles aan om iedereen die zich bezig houdt met ACT, EFT en FC zowel binnen onze vereniging als daarbuiten te verbinden.

Leden

Foto 3
Ellen 
Excelmans